Projekty realizowane w 2016

1.  „Działania wspierająco – samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie” –  wpierane  finansowo przez Gminę Cieszyn zgodnie z umową   nr 032.82.2016  z dnia  13.01.2016

2. „II spotkania ze sztuką- szansą rozwoju” –  wpierane  finansowo przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie zgodnie z umową nr WT.032.68.2016  z dnia  29.01.2016

3. „Wiem co jem” – wpierane  finansowo przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie zgodnie z umową nr PZ.032.145.2016  z dnia  17.03.2016

4. „Edukacyjne wycieczki rowerowe” –  wpierane  finansowo przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie zgodnie z umową nr PZ.032.145.2016  z dnia  17.03.2016

5. „Słowa na granicy zmian”- dofinansowane w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych 2016” ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury zgodnie z umową nr 22/2016/O

6. „Przygotowanie kondycyjne zawodników sekcji sportowej „SIŁA” działającej przy Cieszyńskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ”” –  dofinansowane przez PCPR w Cieszynie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr 3/2016/SKRT  zawartą w dniu 01.04.2016

7. „Obóz sportowo- rekreacyjny sekcji sportowej działającej przy Cieszyńskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ””  –  dofinansowane przez PCPR w Cieszynie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr 8/2016/SKRT  zawartą w dniu 01.08.2016

Możliwość komentowania została wyłączona.