Pokonać niepełnosprawność na beskidzkim szlaku

Z dniem 1. czerwca 2019 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację zadania publicznego pod tytułem „Pokonać niepełnosprawność na beskidzkim szlaku” zgodnie z umową NR  WT.032.175.2019 zawartą z Powiatem Cieszyńskim w dniu 08.05.2019 w Cieszynie, która potrwa do 30 listopada 2019.

Zadanie współfinansowane jest ze środków
Powiatu Cieszyńskiego

 

Głównym celem projektu jest usprawnienie fizyczne, emocjonalne i intelektualne osób z zaburzeniami psychicznymi, które jest niezbędne do poprawy funkcjonowania społecznego w środowisku. Działania dostosowane do możliwości odbiorców wpłyną pozytywnie na kontakty interpersonalne tych osób i funkcjonowanie emocjonalne.

W ramach projektu odbędą się:

  • wycieczka piesza na górę Równica
  • zjazd torem saneczkowym
  • Pętla Cieńkowska
  • spacer ścieżką edukacyjną
  • zwiedzanie skoczni narciarskiej

Komentarze są wyłączone.