Walne Zebranie 2019

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich swoich członków na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 26. czerwca o godz. 15.00 w siedzibie stowarzyszenia Cieszyn, ul Bielska 4.

Zebranie odbyło się w zaplanowanym wyżej terminie. Na zebraniu przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2018.

sprawozdanie finansowe za 2018

Komentarze są wyłączone.