Działania wspierająco-samopomocowe

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ” zaprasza do udziału w projekcie
„Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w Cieszynie”

 

zadanie współfinansowane przez Gminę Cieszyn
zgodnie  z umową  nr  032..2020  z dnia  0.01.2020

 

Projekt skierowany jest do osób z problemami zdrowia psychicznego oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie miasta Cieszyna.
Realizacja zadania trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
Spotkania beneficjentów odbywają się dwa razy w tygodniu:

w środy w godzinach od 14.00 do 17.00
oraz czwartki w godzinach od 11.00 od 14.00.

Miejscem spotkań jest siedziba stowarzyszenia w Cieszynie, ul Bielska 4 – boczne wejście budynku nr 12, I piętro, pokój nr 5.

Zapraszamy

Komentarze są wyłączone.