Projekty na rok 2020

 1. Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w Cieszynie –  umowa nr  032.87.2020  z dnia  14.01.2020
  Zadanie współfinansowane przez Gminę Cieszyn

   

 2. Obóz sportowo-rekreacyjny sekcji sportowej działającej przy Cieszyńskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ” – umowa DORS.36.53.2020 z dnia 23 czerwca 2020
  Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Spotkania ze sztuką i kulturą  –  umowa  DORS.36.54.2020  z dnia 23 czerwca 2020
  Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 4. Aktywna WIĘŹ  –  umowa DORS.36.55.2020 z dnia 23 czerwca 2020
  Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komentarze są wyłączone.