Projekty 2021

Z zadowoleniem informujemy o pozytywnym rozpatrzeniu złożonych przez nas wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski dotyczyły zadań w zakresie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych,  pod następującymi nazwami:

        •  Aktywna WIĘŹ                                         Koordynator   Marek Malesza 
        • Spotkania ze Sztuką i Kulturą                 Koordynator   Joanna Cichy
        • Obóz Sportowo – rekreacyjny -2021      Koordynator   Marek Malesza

Osoby chcące wziąć udział w powyższych zadaniach zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Kontakt w godzinach spotkań klubowych      tel.78 131 80 80

środy w godzinach           14.00-17.00
czwartki w godzinach       10.00-13.00

 

Dofinansowanie zadań następuje na podstawie umów:

Aktywna WIĘŹ

Działanie dofinansowane ze środków PFRON  zgodnie z umową nr DORS.36.22.2021
Termin realizacji zadania  od 01.04.2021 do 30.11.2021

Spotkania ze Sztuką i Kulturą

Działanie dofinansowane ze środków PFRON  zgodnie z umową nr DORS.36.21.2021 
Termin realizacji zadania  od 01.04.2021 do 30.09.2021

Obóz Sportowo – rekreacyjny -2021

Działanie dofinansowane ze środków PFRON  zgodnie z umową nr DORS.36.23.2021 
Termin realizacji zadania  od 01.04.2021 do 31.10.2021

 

 

 

 

 

 

Oprócz tego stowarzyszenie realizuje stałe zadania ( http://wiez.cieszyn.pl/?page_id=13 )

 

„Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie”- Koordynator Joanna Cichy       

„Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2021 – 2024”- Kierownik Aneta Szydłowska

Prowadzenie spotkań klubowych  –  Spotkania klubowe stanowią całoroczne uzupełnienie Działań wspierająco – samopomocowych i są oparte na pracy społecznej członków zarządu stowarzyszenia.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.