Skrót wiadomości z „Walnego”

Zebranie odbyło się zgodnie z wyznaczonym wcześniej terminem. Na zebraniu obecnych było 18 członków i jedna osoba jako gość. Po przywitaniu wszystkich przez Prezes Stowarzyszenia panią Joannę Cichy przystąpiono do wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. Księgowa stowarzyszenia pani Magdalena Woźniak przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2020 i odpowiadała na pytania uczestników. Sprawozdanie merytoryczne natomiast przedstawiła Prezes Stowarzyszenia Joanna Cichy. Następnie glos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Anna Kowalik, która omówiła sprawozdanie z działalności komisji i przeprowadzonej kontroli. Kończąc swoje wystąpienie wystąpiła w imieniu Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi z działalności za ubiegły rok. Na zebraniu podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności stowarzyszenia za 2020 rok. Resztę zebrania zajęła dyskusja i propozycje działalności na przyszłość. Wszyscy czuli satysfakcje z możliwości osobistego spotkania się ze znajomymi i aż trudno było się rozstać…

Możliwość komentowania została wyłączona.