Dzienny Ośrodek Wsparcia

„Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017 – 2020″

Umowa nr PCPR.032.485.2016 zawarta w dniu 30 grudnia 2016 roku w Cieszynie.

http://www.dow-ciesz

Zadanie powierzone przez  Starostwo Powiatowe w Cieszynie.Uczestnicy Ośrodka korzystają z usług na podstawie decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Cieszyn, ul. Bielska  4/12

tel. 852 41 78,

e-mail: dow_cieszyn@wp.pl

 

 

Leave a Comment