Dzienny Ośrodek Wsparcia

„Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2021 – 2024″

Cieszyn, ul. Bielska  4/12       tel. 852 41 78         e-mail: dow_cieszyn@wp.pl

http://www.dow-cieszyn.pl

Umowa nr PCPR.032.654.2020  zawarta w dniu 22 grudnia 2020 roku w Cieszynie.

 

 

 

Zadanie powierzone przez  Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Uczestnicy Ośrodka korzystają z usług na podstawie decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które jest jednostką nadzorującą

 

Dodaj komentarz