Działania wspierająco-samopomocowe

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ” zaprasza do udziału w projekcie „Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w Cieszynie”   zadanie współfinansowane przez Gminę Cieszyn zgodnie  z … czytaj dalej →

1% po raz 1.

W tym roku po raz pierwszy przy wypełnianiu druku PIT za rok 2019, mogą Państwo przekazać 1% podatku  dla naszego stowarzyszenia. Przekazane środki przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych … czytaj dalej →

Idą Święta…są życzenia

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze miłości, pogody ducha i pokoju. Niech to Boże Narodzenie odnowi w Nas Wszystkich dobro i pomoże dostrzegać człowieka w każdym, kogo spotkamy … czytaj dalej →

Spotkanie wigilijne

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty do 12 grudnia b.r.  

Sprawozdania za 2018

Sprawozdania dla OPP  zamieszczone na platformie Narodowego Instytutu Wolności Sprawozdanie finansowe:   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ;  Bilans ; Rachunek zysków i strat ; Informacja dodatkowa Sprawozdanie merytoryczne:   ReportEssential20183536

Piknik rodzinny 2019

We wtorek 18. czerwca odbył się doroczny Piknik Rodzinny naszego stowarzyszenia pod hasłem „Kocham Cię, Polsko”. Jest on organizowany głównie przez pracowników, uczestników i wolontariuszy Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie. … czytaj dalej →