Aktywna WIĘŹ

„Aktywna WIĘŹ” Z dniem 17 kwietnia 2019 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Aktywna Więź” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr DORS.36.14.2019 zawartą w dniu … czytaj dalej →

Projekty na 2019

„Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie” Wpierane  finansowo przez Gminę Cieszyn zgodnie  z umową  nr  032.51.2019  z dnia  02.01.2019 „Obóz sportowo-rekreacyjny sekcji sportowej działającej przy … czytaj dalej →

Zaproszenie do udziału w projekcie

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ” zaprasza do udziału w projekcie „Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w Cieszynie”   zadanie współfinansowane przez Gminę Cieszyn zgodnie  z … czytaj dalej →

Projekty na 2018

1. „Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie” –  wpierane  finansowo przez Gminę Cieszyn zgodnie z umową  nr 032.136.2018  z dnia  15.01.2018 2. „Obóz rekreacyjn0-sportowy … czytaj dalej →

Projekty realizowane w 2017

1.  „Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie” –  wpierane  finansowo przez Gminę Cieszyn zgodnie z umową  nr 032.51.2017  z dnia  02.01.2017 2. „III spotkania … czytaj dalej →

Dofinansowanie działań wspierających

  Nasze stowarzyszenie realizuje Zadanie Publiczne pn. „Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie.” Cieszyn, ul. Bielska 4/8Wspierane finansowo przez Gminę Cieszyn zgodnie z umową … czytaj dalej →