Projekty na 2019

 1. „Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie”
  Wpierane  finansowo przez Gminę Cieszyn zgodnie  z umową  nr  032.51.2019  z dnia  02.01.2019
 2. „Obóz sportowo-rekreacyjny sekcji sportowej działającej przy Cieszyńskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego WIĘŹ”
  Dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr DORS.36.13.2019 zawartą w dniu 17.04.2019 w Cieszynie
 3. „Aktywna WIĘŹ”
  Dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr DORS.36.14.2019
  zawartą w dniu 17.04.2019 w Cieszynie
 4. „Spotkania ze Sztuką i Kulturą”
  Dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr DORS.36.15.2019 zawartą w dniu 17.04.2019 w Cieszynie
 5. „Pokonać niepełnosprawność na beskidzkim szlaku”
  Dofinansowane ze środków Powiatu Cieszyńskiego zgodnie z umową nr  WT.032.175.2019

 

Możliwość komentowania została wyłączona.