Informacja o obozie

Zarząd Stowarzyszenia informuje o realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, pn: Obóz sportowo-rekreacyjny sekcji sportowej działającej przy Cieszyńskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ”. Zadanie dofinansowane jest przez PCPR w Cieszynie, ze środków PFRON, w kwocie 5000 zł, co stanowi do 30% całkowitych kosztów, zgodnie z umową NR 3/2015/SKRT, zawartą w dniu 26. maja 2015 w Cieszynie.

Czas trwania obozu:   7. – 13. Czerwca
Miejsce:    Dźwirzyno

Możliwość komentowania została wyłączona.