Podsumowanie spotkań ze sztuką

Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu pn „Spotkania ze sztuką- szansą rozwoju” , na który  składały się następujące działania:

 1. Wyjście do teatru SCENA CZESKA w Czeskim Cieszynie na spektakl „Igraszki z diabłem”-działanie dodatkowe, czerwiec 2015
 2. Plener w Istebnej z artystą malarzem Iwoną Konarzewską, zwiedzanie pracowni Jana Wałacha i Ludwika Konarzewskiego oraz Wystawy Twórczości Ludowej w Istebnej
  sztu4 sztu5sztu6
 3. Warsztaty sztuki użytkowej – wykonanie albumu na zdjęcia metodą scrapbookingu 30. września 2015
  sztu2 sztu1
 4. Wystawa poplenerowa na sali konferencyjnej Szpitala Śląskiego w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, czas trwania 1 miesiąc, wernisaż 9. października 2015
  sztu3
 5. podsumowanie- listopad 2015

Planowane cele, zgodnie z ofertą, zostały osiągnięte  poprzez (na podstawie sprawozdania):

 • przybliżenie szerokiego oddziaływania sztuki (w tym jej znaczenia terapeutycznego ) na inne dziedziny życia społecznego i indywidualny rozwój osobowości,
 • rozbudzenie twórczych aspiracji i zachęcenie do rozwoju własnej kreatywności
 • aktywowanie osób niepełnosprawnych do udziału w życiu kulturalnym i artystycznym, do „wyjścia na zewnątrz” z zamkniętych środowisk domowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • integracja społeczna osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną
 • odkrywanie oraz promowanie twórczego i kulturalnego potencjału osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi
 • kształtowanie osobowości, sfery poznawczej i emocjonalnej, oraz postawy prospołecznej, otwartej na ludzi i otaczający świat oraz ochronę wspólnego dziedzictwa narodowego, w tym spuściznę kulturową regionu Śląska Cieszyńskiego
 • poprawa samooceny oraz wiary w siebie i własne możliwości
 • promocja twórczości uczestników warsztatów artystycznych jako osób aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, poprzez prezentację ich twórczości na wystawie kończącej projekt
 • przełamanie barier społecznych i stereotypów- osoba niepełnosprawna może być partnerem w działaniu

Koordynatorem projektu była pani  Joanna Cichy

Projekt był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie zgodnie z umową
WT.032.142.2015   z dnia 26. marca 2015r.

logo Powiat Cieszyński

Możliwość komentowania została wyłączona.