Sprawozdania za 2018

Sprawozdania dla OPP  zamieszczone na platformie Narodowego Instytutu Wolności Sprawozdanie finansowe:   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ;  Bilans ; Rachunek zysków i strat ; Informacja dodatkowa Sprawozdanie merytoryczne:   ReportEssential20183536

Piknik rodzinny 2019

We wtorek 18. czerwca odbył się doroczny Piknik Rodzinny naszego stowarzyszenia pod hasłem „Kocham Cię, Polsko”. Jest on organizowany głównie przez pracowników, uczestników i wolontariuszy Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie. … czytaj dalej →

Walne Zebranie 2019

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich swoich członków na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 26. czerwca o godz. 15.00 w siedzibie stowarzyszenia Cieszyn, ul Bielska 4. Zebranie odbyło się w zaplanowanym … czytaj dalej →

Pokonać niepełnosprawność na beskidzkim szlaku

Z dniem 1. czerwca 2019 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację zadania publicznego pod tytułem „Pokonać niepełnosprawność na beskidzkim szlaku” zgodnie z umową NR  WT.032.175.2019 zawartą z Powiatem Cieszyńskim w dniu 08.05.2019 … czytaj dalej →

Aktywna WIĘŹ

„Aktywna WIĘŹ” Z dniem 17 kwietnia 2019 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Aktywna Więź” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr DORS.36.14.2019 zawartą w dniu … czytaj dalej →