Działania wspierająco-samopomocowe

„Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie”

Cieszyn, ul. Bielska 4
(boczne wejście budynku nr 12, I piętro, pokój nr 5)

spotykamy się w stałych terminach:
środy w godzinach         14.00-17.00
czwartki w godzinach      11.00-14.00
oraz dodatkowo według bieżących ustaleń

Zadanie wpierane finansowo przez Gminę Cieszyn
zgodnie z umową  nr  032.51.2019  z dnia  15.01.2019

 

 

W ramach działań organizowane są:

  • Spotkania integracyjne z okazji świąt, zabawy, festyny, grille
  • Wyjścia do kina, teatru, na basen, kręgle
  • Wycieczki turystyczno-krajoznawcze
  • Terapie zajęciowe, plenery malarsko-fotograficzne
  • Spotkania z pracownikiem socjalnym, psychologiem itp.

 

Nasza organizacja prowadzi działania wspierające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Naszym celem jest szeroka pomoc tym osobom oraz ich rodzinom poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w tym integrację zawodową i społeczną

 

Komentarze są wyłączone.