Działania wspierająco-samopomocowe

„Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie”

Cieszyn, ul. Bielska 4
boczne wejście budynku nr 12, I piętro, pokój nr 5

Zadanie wpierane finansowo przez Gminę Cieszyn
zgodnie z umową  nr  032.23.2021  z dnia  04.01.2021

 

Poszczególne działania i terminy spotkań podawane są na bieżąco:         Harmonogram działań

Możliwość komentowania została wyłączona.