Co robimy

Stowarzyszenie realizuje następujące zadania:

 

1) „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2021 – 2024″

Cieszyn, ul. Bielska 4/12 ,tel. 852 41 78

Zadanie powierzone przez Powiat Cieszyński zgodnie
z umową nr PCPR.032.654.2020
zawartą w dniu 22 grudnia 2020 roku w Cieszynie.

 

http://www.dow-cieszyn.pl/

Uczestnicy Ośrodka korzystają z usług na podstawie decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

2) „Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie”

Cieszyn, ul. Bielska 4

Poszczególne działania i terminy spotkań podawane są na bieżąco w aktualnościach        http://wiez.cieszyn.pl/?p=2191

Zadanie wpierane finansowo przez Gminę Cieszyn
zgodnie z umową  nr  032.23.2021  z dnia  04.01.2021

 

3) Prowadzenie spotkań klubowych

Cieszyn, ul. Bielska 4

Spotkania klubowe stanowią całoroczne uzupełnienie Działań wspierająco-samopomocowych i są oparte na pracy społecznej członków stowarzyszenia.

Spotykamy się w stałych terminach w budynku nr 12, boczne wejście, I piętro, sala nr 5.

środy w godzinach           14.00-17.00
oraz dodatkowo według bieżących ustaleń

 

Dodaj komentarz